Jak udokumentować nieodpłatne przekazanie środka trwałego? - OpenLEX

Jak udokumentować nieodpłatne przekazanie środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła (jednostka budżetowa gminy) ma w swojej ewidencji środków trwałych boisko o wartości początkowej 504 tys. zł, które jest amortyzowane metodą liniową - stawka amortyzacji 2,5% rocznie. W 2019 r. w związku z uszkodzeniem nawierzchni gmina (czyt. urząd gminy) dokonała remontu w kwocie 329 tys i przekazała szkole ten remont jako inwestycje dowodem PR - jednocześnie w księdze urzędu dokonano następujących księgowań: fv za usługę remontową 080/201, zapłata za fv 201/130, przyjęcie inwestycji 080/011, przekazanie inwestycji do szkoły 800/011.

Jak szkoła powinna ująć tą operacje w swojej księdze?

Jako zwiększenie wartości początkowej boiska, kontynuując amortyzację w czasie i zwiększyć fundusz poprzez 011/800 - przy założeniu, że w księgach urzędu sposób księgowania był poprawny? Czy może z uwagi na to, że remont nie zwiększa wartości początkowej ŚT, tylko przywraca jego pierwotne cechy użyteczności, szkoła powinna ująć taki remont w koszty 402, przy jednoczesnym ujęciu kwoty na ppo 760 po stronie ma - przy czym urząd wykonanie takiego remontu w ŚT innej jednostki budżetowej powinien zaksięgować w pko 761, tj. fv za remont 761/201, zapłata za fv 201/130?

W jakiej formie urząd w tym przypadku powinien przekazać ten remont do szkoły? Czy wystarczy przekazanie dokumentacji wraz z protokołem odbioru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX