Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2012 r. sprzedawca wystawił fakturę VAT za dostarczone kontenery. Faktura u nabywcy nie została zaksięgowana i nie dokonano zapłaty za fakturę. Powodem była zła jakość dostarczonego towaru. Sprzedawca również nie zaksięgował faktury. Sprzedawca wystąpił z pozwem do sądu, który w wyroku z października 2014 r. zasądził od nabywcy na rzecz sprzedającego kwotę wynikającą ze spornej faktury wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalnej zapłaty, tj. od 23 września 2012 r. Strony zawarły marcu 2015 r. ugodę, w której nabywca towaru zobowiązał się zapłacić kwoty za kontenery zasądzone przez sąd w 15 ratach. Dokonano już trzech płatności, tj. w maju, czerwcu i lipcu 2015 r. Sprzedawca towaru wystawił już trzy faktury VAT na kwotę 6500 zł + VAT, w których wskazał w nazwie towaru lub usługi "zapłata za kontenery – zgodnie z umową".

Czy faktury te nabywca może zaksięgować w PKPiR i ewidencji zakupu VAT?

Czy nabywca może odliczyć podatek naliczony wynikający z otrzymanych 3 faktur nazwanych "zapłata za kontenery zgodnie z umową?

Czy nazwa widniejąca na fakturach jest prawidłowa w opisanym stanie faktycznym?

Jeżeli nie, to jaka nazwa towaru powinna być uwidoczniona na fakturze w opisanym stanie faktycznym?

Jak prawidłowo należy postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?