Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba umieszczona w DPS-ie pobiera zasiłek pielęgnacyjny, który jest przesyłamy na konto DPS-u. Ustanowiono opiekuna prawnego, klient został całkowicie ubezwłasnowolniony, opiekun nie mieszka w tej samej gminie.

Czy w takiej sytuacji wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinien złożyć opiekun prawny w swojej gminie?

A może wystarczy, że napisze oświadczenie, iż jako opiekun prawny wyraża zgodę, aby zasiłek pielęgnacyjny przelewać nadal na konto DPS-u?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?