Jak traktujemy takie pomiary przy liczeniu średniej, gdy część pomiarów jest poniżej progu oznaczalności, a dla części jest podany wynik?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy traktować (na potrzeby informacji dla Wód Polskich) stężenie w ściekach np. chromu w przypadku, gdy jego stężenie w badaniu laboratoryjnym wynosiło < 0,005 (<progu oznaczalności)?

Jak traktujemy takie pomiary przy liczeniu średniej, gdy część pomiarów jest poniżej progu oznaczalności, a dla części jest podany wynik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX