Jak traktować wodę wykorzystaną do wykonania próby szczelności zbiornika - czy jako odpad, który może być zanieczyszczony ropą, czy jako zwykłą wodę, bo przecież zbiornik będzie czyszczony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy zbiornik na paliwo, była w nim ropa, zbiornik wyczyszczony przez specjalistyczną firmę. Następny krok to wykonanie próby szczelności wodą.

Jak traktować taką wodę wykorzystaną do wykonania próby szczelności zbiornika - czy jako odpad, który może być zanieczyszczony ropą, czy możemy ją potraktować jako zwykłą wodę, bo przecież zbiornik będzie czyszczony?

A może wystarczą badania tej wody pod kątem zanieczyszczeń?

Na terenie inwestycji jest oczyszczalnia ścieków, ale tylko dla wód opadowych.

Czy można dokonać zrzutu tej wody do kanalizacji budowanej z separatorami itd.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX