Jak traktować umowy zawierane z podmiotami powiązanymi w zakresie obowiązku tworzenia dokumentacjic en transferowych? - OpenLEX

Jak traktować umowy zawierane z podmiotami powiązanymi w zakresie obowiązku tworzenia dokumentacjic en transferowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2012 r.

PYTANIE

Spółka zawiera umowy z podmiotami powiązanymi i z tego tytułu musi przeprowadzać analizę na podstawie art. 9a ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.

Czy ciąży na niej obowiązek sporządzenia dokumentacji zgodnie z wymogami art. 9a ust.1 u.p.d.o.p.?

Czy prawidłowe jest podejście spółki, że:

1. W przypadku usług szkoleniowych jak i usług informatycznych (bez zakupu licencji) określenie limitu na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 1, czyli jeśli spełniony jest wymóg, że suma transakcji (obliczona dla jednego podmiotu powiązanego) nie przekracza 20% kapitału zakładowego, ograniczeniem będzie kwota 100.000 euro, a w przypadku, gdy suma transakcji przekracza kwotę 100.000 euro spółka musi posiadać dokumentację cen transferowych;

2. W przypadku usług jak w pkt 1 jeśli nie spełniony jest pierwszy wymóg i suma transakcji przewyższa kwotę 20% kapitału zakładowego ograniczeniem będzie kwota 50.000 euro, powyżej której spółka musi posiadać dokumentację cen transferowych?

3. W przypadku zakupu licencji od podmiotu powiązanego spółka tworzy dokumentację kierując się wyłącznie limitem 30.000 euro wyznaczonym dla wartości niematerialnych i prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?