Jak traktować skapitalizowane odsetki w kontekście uznania ich za koszt podatkowy jako należności nieściągalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r.

PYTANIE

Zagadnienie dotyczy rodzaju wierzytelności, które mogą być traktowane jako koszt podatkowy. Chodzi o wierzytelności odpisane jako nieściągalne na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bank posiada rachunki debetowe, czyli takie, których saldo może być ujemne. Ujemne saldo jest oprocentowane. Bank dokonuje kapitalizacji odsetek wynikających z oprocentowania ujemnego salda rachunku, poprzez dopisanie ich do ujemnego salda rachunku. Odsetki stają się kwotą należnego kapitału, czyli całej kwoty debetu.

Czy wobec powyższego odsetki skapitalizowane są traktowane na gruncie powyżej przytoczonego przepisu jako spłacone, przez co nie pomniejszają one wartości odpisu traktowanego jako koszt podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access