Jak traktować przychód ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum? - OpenLEX

Jak traktować przychód ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 kwietnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną na własne imię i nazwisko w zakresie naprawy pojazdów, opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Dodatkowo w roku poprzednim, jako osoba fizyczna utworzyłem Muzeum Sprzętu Wojskowego. Muzeum posiada regulamin, który stanowi odpowiednik statutu muzeum oraz zostało zgłoszone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum to jednostka organizacyjna nie nastawiona na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa.

W ramach muzeum ponoszę wydatki na zakup paliwa, materiałów do konserwacji i naprawy eksponatów, podatek od nieruchomości, na której usadowione są eksponaty. Eksponaty kupuję oraz otrzymuję nieodpłatnie od Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach muzeum osiągam przychody ze sprzedaż biletów wstępu.

Jak traktować przychód ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum?

Jak traktować ponoszone koszty?

Czy muzeum jest zobowiązane prowadzić ewidencję kosztów i przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX