Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego mamy ucznia autystycznego, który utrudnia nauczycielom prowadzenie zajęć, a młodzieży realizację podstawy programowej i przygotowanie się do matury. Nauczyciele muszą realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice uczniów skarżą się na niski poziom nauczania w klasie, który wynika z faktu, iż uczeń autystyczny zadaje stale pytania dotyczące treści wcześniej przerobionych. Zdarzył się także przypadek wybuchu agresji ze strony ucznia autystycznego, kiedy otrzymał ocenę niedostateczną, ponieważ nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. W orzeczeniu zawarta jest informacja, że uczeń mieści się w normie intelektualnej, nie ma więc obniżonego zakresu materiału. Co w takim przypadku powinna zrobić szkoła, by zapewnić wszystkim uczniom odpowiedni poziom nauczania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?