Jak stosować ulgę na złe długi na etapie zaliczek na CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rok podatkowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Spółka płaci zaliczki miesięczne na CIT zgodnie z art. 25 ust. 1. Zgodnie z art. 18f ust. 1 pkt 1 CIT, spółka dokonała zmniejszenia o zaliczaną do przychodów podatkowych wartość wierzytelności już w okresie wyliczenia zaliczki na CIT za wrzesień 2021 r. Wierzytelność została spłacona w maju 2022 r.

Czy spółka miała prawo do dokonania zmniejszenia o zaliczaną do przychodów podatkowych wartość wierzytelności już w kalkulacji zaliczki za wrzesień 2021 r. (i kolejnych) jeśli 90 dni od terminu płatności upłynęło właśnie we wrześniu 2021 r. i wierzytelność została spłacona w maju 2022 r.?

Czy spółka w rozliczeniu rocznym CIT-8 za 2021 r., które ma w planie złożyć 30.06.2022 r., powinna wykazać powyższą wierzytelność w załączniku CIT-WZ?

Czy w przypadku, gdy spółka w kalkulacji zaliczki za grudzień 2021 r., zapłaconej 20.01.2022 r., skorzystała z prawa pomniejszenia podstawy opodatkowania o niezapłaconą wierzytelność i jeśli w zeznaniu podatkowym za 2021 r. nie powinna uwzględniać tego pomniejszenia, to zapłata brakującego zobowiązania w czerwcu 2022 r. powinna być dokonana z odsetkami od nieterminowego uregulowania należności, czy też bez tych odsetek?

Od jakiej daty ewentualnie powinna liczyć te odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX