Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie do części kosztów działalności gospodarczej przyznawane osobie fizycznej niezatrudniającej pracowników (ze środków PUP) 15.07.2020 r. w wysokości 5460 zł. Przedsiębiorca zapłacił VAT oraz podatek dochodowy w łącznej wysokości 5356 zł 7.06.2020 r. za maj oraz 16.07.2020 r. za czerwiec w wysokości 5088 zł.

Jeśli przyjmiemy, że dofinansowanie otrzymane 15.07.2020 r. stanowi zwrócone wydatki nie zaliczone do kosztów podatkowych, tj. zapłacone 17.06.2020 podatki, to czy z tytułu otrzymanej pomocy powstanie przychód podatkowy?

Jeśli przyjmiemy, że otrzymane dofinansowanie 15.07.2020 r. podatnik przeznaczy na zapłatę podatków w 16.07.2020 r., to czy z tytułu otrzymanej pomocy powstanie przychód podatkowy?

Jeśli wydatki (zapłacone podatki) nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych to czy powstaje przychód podatkowy?

Czy ma znaczenie data zapłaty podatków, czy muszą być zapłacone przed wpływem na rachunek dofinansowania czy mogą być zapłacone po otrzymaniu środków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?