Jak starosta powinien zaopiniować projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy, opisanej w pytaniu? - OpenLEX

Jak starosta powinien zaopiniować projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy, opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o zaopiniowanie projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty metalowej nad silosami zbożowymi dla firmy rolniczej. Firma zajmuje się produkcją rolną w gospodarstwie o powierzchni 8 ha.

Czy starosta może pozytywnie zaopiniować decyzję?

Czy musi nastąpić wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i naliczenie opłat?

Miejscowy plan przestrzenny, który obowiązywał do 2003 r., przedmiotowe tereny określa jako tereny obsługi rolniczej produkcji w gospodarstwach rolnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?