Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r.

PYTANIE

Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej zakupiła usługi hotelowe i gastronomiczne świadczone poza terytorium kraju. Otrzymała od podmiotów wykonujących te usługi faktury, które opłaciła.

Następnie spółka wystawiła refaktury zgodnie z ustaleniami za te usługi na pozostałe spółki z grupy kapitałowej, które są dla spółki podmiotami powiązanymi.

1) Jak na gruncie podatku VAT spółka powinna rozliczyć faktury otrzymane od podmiotów wykonujących ww. usługi?

2) Jak powinny wyglądać refaktury wystawione na pozostałe spółki z grupy kapitałowej (tj. jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana, czy podstawa opodatkowania powinna zawierać VAT niepodlegający odliczeniu, itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?