Jak spółka powinna zaksięgować uzyskany kredyt i wpływy z podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zasiewska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z bankiem podpisała umowę na roczny kredyt odnawialny w rachunku kredytowym do wysokości np. 2500 zł. W tym celu zostały otwarte dwa rachunki podstawowy i pomocniczy. Na rachunek podstawowy po podpisaniu umowy bank przelał 2500 zł, tym samym na wyciągu bankowym pojawiła się kwota uznania w tej właśnie wysokości. Na subkonto natomiast wpływa zwrot podatku VAT, który jak wynika z paragrafu umowy zabezpieczenia - blokada środków, które będą wpływać na rachunek pomocniczy VAT kredytobiorcy służący do prowadzenia rozliczeń z tytułu VAT (wpływ z US tytułem zwrotu). Następnie kwota z rachunku pomocniczego jest przelewana na rachunek podstawowy, z którego regulowane są zobowiązania.

Jak spółka powinna zaksięgować w tak uzyskany sposób kredyt i wpływy z podatku VAT (proszę o przykład liczbowy)?

Jak powinna zaprezentować w bilansie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX