Jak spółka powinna zaksięgować darowiznę przekazaną na rzecz pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik uległ ciężkiemu wypadkowi podczas podróży służbowej. Ze względu na wysokie koszty rehabilitacji rodzina pracownika utworzyła zbiórkę środków oraz wystąpiła z pisemną prośbą do pracodawcy sp. z o.o. poszkodowanego pracownika o wsparcie finansowe. Pracodawca przelał 10.000 zł ze swoich środków obrotowych na indywidualne konto utworzone na cele zbiórki.

Czy spółka powinna rozpoznać to zdarzenie / wydatek jako koszty z tytułu zapomogi i zaksięgować to w ciężar kosztów działalności operacyjnej, konto "4 - inne świadczenia na rzecz pracowników", darowizny - księgując wydatek w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, konto zespołu 7-Darowizny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX