Jak spółka powinna postąpić z fakturą przesłaną jej niezgodnie z umową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka współpracuje z klientem sieciowym na podstawie umowy. Klient przesłał, niezgodnie z umową, fakturę z opłatą marketingową prawdopodobnie za jesień 2016 r. i wiosnę 2017 r. (prawdopodobnie, bo nie zostało to opisane na fakturze), przy czym za wiosnę opłata należna jest po zwrotach, a zwroty nie zostały jeszcze przeprowadzone, stąd kwoty na ten moment nie da się potwierdzić (brak zwrotów). Termin płatności upływa w tym przypadku w 2 dni po jej otrzymaniu. Pytanie: Czy spółka powinna fakturę odesłać z adnotacją, że jest niezgodna z umową? Czy spółka powinna zatrzymać fakturę i wnioskować o korektę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access