Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała w dniu 26.04.2018 r. fakturę VAT za konserwację systemu przeciwpożarowego. Fakturę wystawiono dnia 24.04.2018r. W treści faktury jako nazwę usługi wpisano: Konserwacja SSP - za II kwartał 2018 r. Zgodnie z zawartą umową na wykonywanie w/w usługi określono, że wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy raz w kwartale. Faktura została opłacona dnia 02.05.2018 r. Podatek VAT naliczony z w/w faktury podlegał odliczeniu. VAT jest rozliczany miesięcznie.

Czy spółdzielnia postąpiła prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony za miesiąc kwiecień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację