Jak skuteczne można zablokować budowę realizowaną na podstawie wydanego pozwolenia na budowę niebędąc stroną, jeśli istnieje prawdopodobieństwo że pozwolenie na budowę jest sprzeczne z mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak skuteczne można zablokować budowę realizowaną na podstawie wydanego pozwolenia na budowę niebędąc stroną?

Starosta wydał pozwolenie na budowę na realizację przedsięwzięcia, które jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania takie przedsięwzięcia nie mogą być realizowane na tym terenie. Z uwagi na fakt, iż "blokujący" nie jest stroną, wszystkie jego wnioski zostały odrzucone i nie były rozpatrywane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX