Jak skorygować błąd popełniony w latach ubiegłych przy przekazaniu aportem środków trwałych na rzecz spółki? - OpenLEX

Jak skorygować błąd popełniony w latach ubiegłych przy przekazaniu aportem środków trwałych na rzecz spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd miasta realizował inwestycje i księgował faktury na koncie 080 z czego 90% płatności zrealizował dla wykonawcy a 10% nie płacił i pozostawił jako zabezpieczenie realizacji rękojmi za wady. W 2009 r. w marcu dokonano przyjęcia majątku na stan konta 011 - Środki trwałe, wyceniając go w wartości 90% kosztów i w marcu majątek tak wyceniony został przekazany aportem do spółki miejskiej prawa handlowego jako aport rzeczowy z uwagi na to, że od 1 kwietnia 2009 r. aporty rzeczowe podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Pięć lat później po zakończeniu inwestycji i uwolnieniu dla wykonawcy 10% płatności z faktur sporządzono dowody OT- uzupełniające do przekazanych aportem środków trwałych i zaksięgowano je w urzędzie miasta na koncie 011- Środki trwałe.

W jaki sposób aktualnie w 2015 r. przekazać aportem do spółki majątek stanowiący uzupełnienie do już przekazanego aportem majątku w 2009 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX