Jak skonstruować umowę o pracę, by prawidłowo uwzględnić zapis dotyczący godzin nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy firmy zatrudnieni są w obu spółkach zazwyczaj w wymiarze 3/4 i 1/4 etatu. Czasami zdarza się inny wymiar czasy pracy niż standardowe 3/4 i 1/4 etatu. W umowach o pracę jest następujący zapis dla wymiaru 3/4: "Ustala się tygodniowy limit dopuszczalnych 5 godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p." oraz dla tego samego etatu ľ - 2 wersja: "Przekroczenie 30 godzin pracy przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, będzie pracą ponadwymiarową [3*40h (czyli 5*8)/4=30]". Natomiast dla etatu 1/4 jest zapisane: "Ustala się tygodniowy limit dopuszczalnych 3 godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p." oraz druga wersja dla 1/4 etatu: "Przekroczenie 10 godzin pracy przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, będzie pracą ponadwymiarową. [1*40h (czyli 5*8)/4=10]".

W związku z ciągłymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego zapisu czasu pracy, jak również pojawiającymi się nadgodzinami powstaje pytanie, jaki zapis powinien być zawarty w umowach o pracę, aby były prawidłowo skonstruowane (nie rodziły zbyt wielu kosztów jednocześnie)?

Pracownicy pracują od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy, kilka osób w zadaniowym, a kilka w równoważnym systemie czasu pracy według grafików.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX