Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po każdym cyklu produkcyjnym na ternie Fermy drobiu następuje przerwa na mycie i dezynfekcję kurników trwająca kilka tygodni. Czyszczenie powierzchni kurników odbywa się za pomocą aparatu ciśnieniowego ze środkiem myjącym przyjaznym dla środowiska. Dezynfekcja prowadzona jest dwuetapowo - na mokro i sucho. Ścieki powstające podczas mycia budynków trafiać będą do zbiorników bezodpływowych a następnie na oczyszczalnię ścieków.

Jak należy sklasyfikować powstałe ścieki - czy będą to ścieki przemysłowe czy ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska?

Inwestor podkreśla, że w skład środka nie wchodzą substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Czy inwestor powinien mieć pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków, jeśli nie zawierają substancji zawartych w rozporządzeniu?

Zgodnie z BAT 7 eksploatujący zapewnia zagospodarowanie ścieków do zbiorników bezodpływowych, a następnie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego do urządzeń kanalizacyjnych, tj. punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?