Jak sklasyfikować poprawnie, które preparaty smarowe z kategorii 20.59.4 podlegają przepisom ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak sklasyfikować poprawnie, które preparaty smarowe z kategorii 20.59.4 podlegają przepisom ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - dalej u.o.p.g.o.i.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access