Jak sklasyfikować czynność, w ramach której wierzyciel (bank) przejmuje w trybie egzekucyjnym nieruchomość będącą własnością dłużnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2006 r.

PYTANIE

Czy przejęcie nieruchomości przez bank w trybie art. 984 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - dalej k.p.c., po drugiej bezskutecznej licytacji komorniczej, prowadzonej w związku z wszczętym przez bank postępowaniem egzekucyjnym, mieści się w czynnościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

Kto w takim przypadku powinien wystawić fakturę VAT? Jeżeli taka faktura nie zostanie wystawiona, to jaką stawkę VAT bank powinien zastosować w przypadku dalszej odsprzedaży nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access