Jak się ma zwolnienie z obowiązku pracy z powodu pełnienia funkcji związkowych do możliwości dodatkowego zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2006 r.

PYTANIE

Nauczycielka jest urlopowana z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji prezesa związku.

Nauczycielka, która jest pracownikiem szkoły 1 (powiatowa szkoła), jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Otrzymuje wynagrodzenie, które składa się z wynagrodzenia zasadniczego, wszelkich dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ilości 5 tygodniowo.

Terenem działania związku objęte są szkoły należące do gminy i powiatu.

Obecnie została zatrudniona w szkole 2 i otrzymała tam 9 godzin tygodniowo. Dyrektor szkoły prywatnie jest mężem nauczycielki, która jest prezesem związku.

Czy nauczycielka zwolniona z obowiązku pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia może zostać zatrudniona w drugiej szkole, którą również obejmuje swoim działaniem?

W wynagrodzeniu jakie otrzymuje ma płacone za 5 nadgodzin, pracując w drugiej szkole otrzymuje wynagrodzenie za kolejne 9 godzin.

W macierzystej szkole jest zwolniona z całego etatu, a pracę dodatkową wykonuje w czasie, z którego jest urlopowana. Zajęcia w szkole są do południa.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access