Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydało postanowienie o wstrzymaniu robót na podstawie art. 50 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., strona złożyła zażalenie do WINB, które zostało utrzymane w mocy.

Jak się liczy termin dwóch miesięcy, o którym mowa w art. 50 ust. 4 pr. bud., na wydanie decyzji przez PINB, czy od daty wydania postanowienia o wstrzymaniu przez PINB, czy od daty wydania postanowienie ostatecznego przez WINB utrzymującego w mocy postanowienie PINB?

Co ma robić PINB, jeśli WINB uchyli postanowienie o wstrzymaniu robót, czy wydać nowe postanowienie, czy umorzyć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?