Jak sformułować klauzulę informacyjną dołączaną do zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika zawodów sportowych, które następnie zostaną zamieszczone w serwisie Facebook?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak sformułować klauzulę informacyjną dołączaną do zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika zawodów sportowych, podczas których których będą wykonywane zdjęcia, które następnie zostaną zamieszczone w serwisie Facebook?

W pytaniu chodzi głównie o to, że Facebook ma swoją siedzibę poza UE, zatem stosowna informacja o udostępnianiu danych winna znaleźć się w klauzuli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX