Jak sformułować klauzulę informacyjną dla osoby ubiegającej się o stypendium lub zapomogę przyznawaną przez uczelnię wyższą? - OpenLEX

Jak sformułować klauzulę informacyjną dla osoby ubiegającej się o stypendium lub zapomogę przyznawaną przez uczelnię wyższą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie: art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) student może ubiegać się o: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 3) zapomogę; 4) stypendium rektora. Proszę o przygotowanie wzoru klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, dla składającego wniosek oraz z art. 14  RODO dla pozostałych osób (np. członków rodziny, etc.) oraz ewentualnych formularzy zgód. Mam kłopot z ustaleniem które dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9. ust. 2. lit. b RODO - w związku z ww. ustawą, a które na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX