Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak sformułować karę porządkową upomnienia dla nauczyciela, który niedbale prowadzi dokumentację szkolną, ma wielomiesięczne braki w dziennikach oraz pomimo zgody dyrektora na prace dodatkową w innej szkole na pół etatu (zgoda na piśmie ale ustalenia do połowy etatu były ustnie) pracuje w drugiej szkole na ponad etat i stąd w naszej szkole zaniedbuje obowiązki pracownicze? Czy uzasadnienie , które jest niżej będzie dobrze sformułowane w karze upomnienia. "Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, po uprzednim wysłuchaniu Pani w dniu 13.03.2018r. wymierzam Pani karę porządkową upomnienia za złe i niedbałe wykonywanie obowiązków pracowniczych polegające na brakach w dokumentacji szkolnej , oraz wykonywanie pracy ponad połowę etatu w dodatkowym miejscu zatrudnienia pomimo wyrażeniu zgody na dodatkowe zatrudnienie w wymiarze połowy etatu w innej szkole. Uzasadnienie: W dniu 08.03.2018 r. powziąłem informację o wielomiesięcznych brakach w dokumentacji szkolnej i nienależytym wykonywaniu przez Panią obowiązków pracowniczych. Ponadto udzieliłem Pani zgody na dodatkowe zatrudnienie w innej szkole w wymiarze połowy etatu natomiast powziąłem informację, że pracuje Pani w drugiej szkole w wymiarze wyższym niż etat, co niewątpliwie ma wpływ na jakość świadczonej pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i na braki w dokumentacji szkolnej i niedbałe wykonywanie obowiązków pracowniczych."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?