Jak rozumieć zapis § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia... - OpenLEX

Jak rozumieć zapis § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń - dalej r.w.s.z.r. proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis § 2 ust. 4 - w przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów oraz jeżeli pośród tych kategorii są magazynowane odpady należące do kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lub 2, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii?

Przykład: największa masa odpadów będzie większa od maksymalnej masy odpadów. Będzie obejmować odpady z kategorii 5 - 300 zł w ilości 300 Mg oraz np. kategorii 1 - 1500 zł w ilości 0,5 Mg.

Czy należy dla obliczenia zabezpieczenia roszczeń dla wszystkich 305 Mg odpadów przyjąć największą stawkę tj. 1500 zł.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?