Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Skowysz Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r.

PYTANIE

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- dalej r.w.ś.w.z. - w załączniku nr 2w objaśnieniu nr 1 jest zapis dotyczący azotu ogólnego: "[...] W takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od 12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l". We wcześniejszym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w objaśnieniach było zapisane, że wyniki azotu ogólnego dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C.

Czy to znaczy, że przy temperaturze w reaktorze biologicznym poniżej 12°C azot ogólny jest uwzględniany, czy nadal nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację