Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z zapisami specustawy COVID-19 rada gminy może wprowadzić przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości - art. 15 q. Ustawa ta stanowi również, że przesunięcie to stanowi pomoc publiczną.

Co stanowi tę pomoc? W jaki sposób ją wyliczyć i określić jej wartość, w jakim trybie jej udzielić? Czy w związku z udzieloną pomocą przedsiębiorcy mają mieć wydawane zaświadczenia o wielkości udzielonej pomocy (czy istnieje sformalizowany druk/wzór tego zaświadczenia) lub inne dokumenty? Jeśli inne dokumenty to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?