Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r.

PYTANIE

Firma zamierza złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy z uwagi na spadek obrotów i wprowadzony porozumieniem ograniczony wymiar czasu pracy. W dniu 30.04.2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy pracodawcą, a zakładowymi organizacjami związkowymi na okres od dnia 01.05.-31.08.2020r. Wynagrodzenia pracownikom wypłacamy w dwóch terminach tj. w 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (tj. 10 kwietnia za miesiąc marzec) oraz 28 dnia miesiąca za miesiąc bieżący (tj. 28 kwietnia za miesiąc kwiecień).

Jak rozumieć sformułowanie "wynagrodzenie uzyskane" w miesiącu?

Czy we wniosku należy wykazać wynagrodzenie wypłacone 10 kwietnia za miesiąc marzec, czy wynagrodzenie za kwiecień wypłacone w maju?

Wynagrodzenie pracowników wyliczane jest w oparciu o stawkę godzinową. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego (godziny przepracowane x stawka) na podstawie ZUZP pracownikowi wypłacana jest premia za godziny jazdy, wynagrodzenie za dyżur, za przerywany czas pracy, dodatek za godziny nocne i za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy w związku z tym należy wykazać pełne wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami i wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe?

Czy w przypadku otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego, z wynagrodzenia brutto pracownika należy wyłączyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek, a wynagrodzenie za czas przepracowany przeliczyć (podnieść do pełnego miesiąca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?