Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozumieć art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) - dalej u.p.t.u. w brzmieniu od 01.11.2019 r.?

Zgodnie z tym przepisem, przepisu art. 105a ust. 1 u.p.t.u. nie stosuje się do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

Skoro ta "kwota" to zgodnie z prawem przedsiębiorców = 15.000 lub więcej, to przenosząc ten zakres do odpowiedniego przepisu ustawy podatkowej mamy następujące rozwinięcie brzmienia art. 105a ust. 3 pkt 5: "ust. 1 nie stosuje się do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę 15.000 zł lub więcej" . A contrario, jeśli kwota stanowi 14.999,99 i mniej, to przesłanka kwotowa odpowiedzialności solidarnej jest spełniona zawsze. Z czego wynika, że odpowiedzialność solidarna nabywcy działa tylko na małe transakcje. Nie to chyba było zamiarem ustawodawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację