Jak rozumieć część energii elektrycznej nieobjętą ceną maksymalną? - OpenLEX

Jak rozumieć część energii elektrycznej nieobjętą ceną maksymalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2022 r.

PYTANIE

W Załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego w ust. 4 Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) kolumna 6 " Część energii elektrycznej nieobjęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Czy chodzi w tym punkcie o 2 MW dla odbiorcy uprawnionego (czy też może o coś innego) oraz czy kolumna ta dotyczy każdego punktu poboru energii (PPE)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX