Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 16 u.p.d.o.p. nie uznaje się za KUP odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Czy ww. artykuł należy interpretować następująco: jeżeli nasz 100% udziałowiec udzielił nam pożyczki w kwocie 800.000 zł i zapłaciliśmy odsetki w kwocie 43.000 zł a kapitał podstawowy zarejestrowany w KRS wynosi 50.000 zł, to oznacza że cała zapłacona kwota odsetek nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?