Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 p.z.p. do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, gdyż nie złożył tego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. Równolegle (w tym samym czasie - drugie pismo z tą sama datą), wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów - na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. Do wyznaczonego terminu wykonawca nie dostarczył dokumentów.

Czy zamawiający musi wzywać w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. ponownie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?