Jak rozpoznać wniosek osoby o skierowanie jej wraz z małoletnim dzieckiem do domu samotnej matki? - OpenLEX

Jak rozpoznać wniosek osoby o skierowanie jej wraz z małoletnim dzieckiem do domu samotnej matki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2021 r. OPS z terenu innej gminy przesłał do naszego, jako właściwego według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały, wniosek osoby o skierowanie jej wraz z małoletnim dzieckiem do domu samotnej matki, w którym notabene została już umieszczona interwencyjnie.

Przed umieszczeniem wynajmowała z konkubentem i dwójką małoletnich dzieci mieszkanie na terenie gminy, która przesłała wniosek. Rodzina utraciła mieszkanie i jej członkowie stali się osobami bezdomnymi. Cała czwórka została przewieziona do domu samotnej matki. Do naszej gminy trafił wniosek matki o skierowanie z jednym dzieckiem, natomiast ojciec z drugim dzieckiem prawdopodobnie złożył wniosek do gminy swojego ostatniego miejsca stałego pobytu.

W sądzie administracyjnym toczyło się postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy naszą gminą, a gminą, na terenie której rodzina wynajmowała mieszkanie. Ostatecznie, to nasza gmina została przez sąd wskazana jako właściwa w sprawie.

W związku z tym wystąpiliśmy do OPS, na terenie którego mieści się dom samotnej matki, o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i po jego otrzymaniu mamy wątpliwości, czy nasza gmina faktycznie zobowiązana jest do ponoszenia opłaty za pobyt strony z dzieckiem, skoro z wywiadu wynika, że mieszka ona wraz z konkubentem we wspólnym mieszkaniu i razem wychowują dwoje małoletnich dzieci.

Konkubent pracuje, a jego dochód, jak wynika z uzasadnienia załączonej decyzji wydanej przez PCPR, uwzględniony został jedynie na dwie osoby (wnioskującego i jedno dziecko) i przekroczył kryterium dochodowe, w związku z czym, uiszcza on opłatę za siebie i syna w wysokości 5% średniego miesięcznego kosztu pobytu w placówce. Strona otrzymuje zasiłek rodzinny na dwoje dzieci.

Czy prawidłowy jest taki podział, skoro faktycznie rodzina mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i jak w takim przypadku mamy rozpoznać wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX