Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina, czynny podatnik podatku VAT, uczestniczyła w targach w Monachium, które odbyły się w dniach 08-10.10.2018.

Na uczestnictwo w targach składały się:

1) opłata za uczestnictwo, powierzchnię wystawową itp. (faktura wystawiona 11.06.2018, płatność 22.08.2018), 2) opłata za wyposażenie stanowiska targowego (faktury wystawione 25.09.2018 i 26.09.2018, płatność 15.10.2018) 3) opłata za sprzątanie stanowiska (płatność nastąpi w grudniu).

Uczestnictwo w targach zostało rozpoznane jako import usług na mocy art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., tj. w miejscu, gdzie podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (opłata za uczestnictwo, wynajem powierzchni wystawowej, budowa, aranżacja, wyposażenie stanowiska, dostawa mediów, demontaż - usługa kompleksowa - faktura wystawiona przez organizatora).

W przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, jednak z uwagi na fakt dokonania płatności przed wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z 04.12.2013 do przeliczenia importu usług należy zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli zasadniczo z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi lub dokonania zapłaty.

Czy obowiązek podatkowy został określony prawidłowo, tj.:

1) Obowiązek podatkowy powstał w sierpniu, kurs z dnia 21.08.2018,

2) Obowiązek podatkowy powstał w październiku, kurs z 12.10.2018

3) Obowiązek podatkowy powstał w październiku, kurs z 09.10.2018.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, czy usługa sprzątania stoiska (faktura wystawiona przez inny podmiot) powinna być potraktowana jako usługa świadczona na nieruchomości i zgodnie z art. 28e ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowana w miejscu jej położenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?