Jak rozpoznać czy wydobyta ziemia jest zanieczyszczona?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozpoznać czy wydobyta ziemia jest zanieczyszczona czy nie jest zanieczyszczona?

Załóżmy, że na terenie budowy (jest to teren przemysłowy – kolejowy) została wydobyta ziemia (w związku z pracami budowlanymi) i np. chcielibyśmy ją oddać do uprawnionego podmiotu jako odpad.

Czy można uznać, że ziemia jest zanieczyszczona, bo została wydobyta z terenu przemysłowego, czy raczej zlecić badanie próbki tej ziemi?

Czy mają tutaj zastosowanie przepisy rozporządzenia  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi? Jaki będzie kod takiej odpadowej ziemi?

Czy w takim razie zamiast traktować tą ziemię jako odpad, możemy ją wykorzystać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie budowy zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX