Jak rozpatrzyć wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2021? - OpenLEX

Jak rozpatrzyć wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2021?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016 - 2021, uzasadnienie tego wniosku i dostarczył korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły do urzędu w marcu 2022 r. Organ podatkowy uznał nadpłatę wskazaną za lata 2017 - 2018, zaś w przypadku nadpłaty za 2016 r. - uznał, że postępowanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Czy w związku z powyższą sytuacją należy:

1. w przypadku roku 2016 wydać decyzję umarzającą postępowanie, a w przypadku lat 2017 - 2021 przypisać złożone przez Stronę korekty, skoro Organ podatkowy zgadza się z Podatnikiem co do nadpłat?

2. wydać decyzję, gdzie w tej samej decyzji Organ podatkowy stwierdzi nadpłatę w podatku od nieruchomości za lata 2017 - 2021, a w przypadku roku 2016 - odmówić stwierdzenia nadpłaty

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX