Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 kwietnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2016 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność handlową (PKPiR). W roku 2014 i 2015 nabyłem towary handlowe, faktury zaksięgowano w kolumnie 10 PKPiR. Ze względu na brak zapłaty za ww. faktury dokonano w roku 2014 i 2015 korekty kosztów zgodnie z art. 24d u.p.d.o.f. październiku 2014 r. sierpniu 2015 r. i grudniu 2015 r. Towary wynikające z powyższych faktur następnie zwrócono dostawcy, czego potwierdzeniem są otrzymane faktury korygujące, a co za tym idzie nie nastąpiła w ogóle zapłata za te towary. Zwrot towarów w odniesieniu do powyższych faktur miał miejsce w grudniu 2015 r. oraz w styczniu i lutym 2016 r.

Czy w odniesieniu do powyższego faktu, iż towary zostały wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 24d, to otrzymanie faktury korekty, dokumentującej zwrot towarów nie rodzi żadnych skutków w PIT?

Czy faktury korekty towarów nie księgujemy w koszty na zmniejszenie w kolumnie 10 PKPiR?

Czy jeżeli dane towary zostały wyksięgowane z kosztów w 2015 r., ze względu na brak zapłaty, to należy je ująć w remanencie końcowym (były na stanie), jednak ustalając podstawę opodatkowania za 2015 r. nie wliczamy ich do podstawy?

Jakie przepisy w ustawie o podatku dochodowego będą miały zastosowanie do powyższego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?