Jak rozliczyć zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezes zarządu spółki samorządowej miał wypłacane wynagrodzenie wg. umowy, z której przysługuje mu część stała wynagrodzenia w wysokości 2,25 -krotności wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za czwarty kwartał roku poprzedniego. Na każdy kolejny rok kalendarzowy część stałą wynagrodzenia waloryzuje się o procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za czwarty kwartał roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Waloryzacji dokonuje się z chwilą ogłoszenia przez Prezesa GUS wskaźnika z mocą obowiązującą od początku danego roku kalendarzowego. W 2016 r. wynagrodzenia prezesów zgodnie z ustawą zastały zamrożone do wskaźnika z 2016 r. Po kontroli NIK okazało się, że wynagrodzenie prezesa było błędnie wypłacane - nie uwzględniało zamrożenia wynagrodzeń. Prezes zarządu uchwałą wspólników musi zwrócić część nienależnie wypłaconego za 2023 r. wynagrodzenia do końca 2024 r.

Jak prawidłowo dokonać korekty wynagrodzeń, czy już teraz na podstawie uchwały, czy w momencie zwrotu, czy korygować każdą listę płac za poszczególne miesiące, PIT-11 na koniec roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX