Jak rozliczyć zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, który jest cudzoziemcem i ma od zlecenia podatek ryczałtowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozliczyć zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, który jest cudzoziemcem (obywatel Ukrainy) i ma od zlecenia podatek ryczałtowy?

Czy potrącić od zasiłku podatek 20% (ryczałt)?

W którym miejscu w deklaracji rocznej IFT-1R wpisać zasiłek chorobowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX