Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna osób fizycznych rozliczająca się w oparciu o pdof i prowadząca PKPIR jest producentem "pewnego wyrobu". Odbiorca niemiecki X swego czasu zarejestrował na siebie wzór użytkowy "pewnego wyrobu" w Urzedzie Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO). Obecnie po dość długim okresie negocjacji mamy podpisać "umowę wymiany", polegającą na tym, że odbiorca niemiecki X zobowiązuje się w ciągu 14 dni od podpisania umowy przenieść na nas jako producenta wzory zarejestrowane w EUIPO. Nasza spółka jako producent po złożeniu wniosku przez odbiorcę niemieckiego X zobowiązuje się dostarczyć mu towar ("pewien wyrób") o łącznej wartości 20.000 euro. Zawarta umowa wymiany podlega wyłącznie prawu RFN z wył. Konwencji Narodów Zjednoczonych. Na dostarczony towar w wysokości 20.000 euro wystawimy faktury w ramach WDT.

Czy na fakturach sposób zapłaty określić jako "Kompensata z umową wymiany" czy lepiej przelew z datą zapłaty i żądać zapłaty za faktury?

A my na podstawie umowy wymiany zapłacimy kwotę 20.000 euro.

Czy na podstawie zawartej umowy możemy kwotę 20.000 euro zaliczyć do WNIP czy w koszty?

Jeżeli do WNIP to jaki jest okres amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?