Jak rozliczyć zaliczkę na poczet wynagrodzenia wypłaconą przed obniżeniem podatku? - OpenLEX

Jak rozliczyć zaliczkę na poczet wynagrodzenia wypłaconą przed obniżeniem podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sierpniu 2019 r. została wypłacona pracownikowi zaliczka na poczet wynagrodzenia w kwocie 1500 zł netto. Zaliczka została ubruttowiona o naliczone składki ZUS oraz podatek dochodowy wg obowiązujących na dzień wypłaty zaliczki stawek podatku oraz kosztów uzyskania przychodu. Zarówno ZUS jak i podatek zostały rozliczone przez pracodawcę - płatnika za sierpień 2019 r. czyli odpowiednio 15.09.2019 r. - ZUS oraz 20.09.2019 r. - PIT. Na wniosek pracownika zaliczka zostanie potrącona z wynagrodzenia za wrzesień 2019 r. wypłaconego 10.10.2019 r., czyli naliczonego wg nowych przepisów prawnych wg 17% stawki podatku i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Czy wynagrodzenie za wrzesień, naliczone wg zasad po zmianie przepisów, należy pomniejszyć o kwoty podatku naliczone w zaliczce?

Powstanie różnica na korzyść pracownika ze względu na obniżenie stawki podatku i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX