Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w marcu 2016 r. nabył samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 t. Pojazd ten został sprzedany przez przedsiębiorcę w następnym miesiącu. Przez niedopatrzenie nie została złożona deklaracja DT-1 zarówno w związku z nabyciem, jak i sprzedażą pojazdu, nie wpłacono też podatku od środków transportowych. Z dokonanych obliczeń wynika, że pierwsza rata podatku wyniosłaby 830 zł, natomiast cały podatek należny za okres posiadania pojazdu, tj. za 1 miesiąc wyniósłby 170 zł (w związku ze zbyciem pojazdu).

Za jaki okres i od jakiej podstawy należy naliczyć odsetki od zaległości podatkowej, zakładając że deklaracje DT-1 zostaną złożone w lipcu 2016 r. (i wówczas również zostanie uregulowany podatek) - od kwoty 170 zł, czy też od 830 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?