Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Zakupiliśmy licencję na VGK na okres 3 lat. W treści umowy widnieje zapis, w myśl którego licencjodawca udziela licencjobiorcy niewyłączną licencję na korzystanie z publikacji on-line (każda licencja na jeden jednoczesny dostęp), wymienioną w załączniku nr 1 do umowy i w okresie abonamentowym tamże określonym (3 lata).

W myśl umowy, z tytułu jej realizacji, w tym realizacji usługi podstawowej polegającej na udzieleniu licencji na korzystanie z publikacji on-line opisanej w załączniku nr 1 w okresie abonamentowym tamże wskazanych (3 lata) oraz innych świadczeń nią objętych, które mają charakter pomocniczy w stosunku do tej usługi, licencjodawcy przysługuje od licencjobiorcy wynagrodzenie netto w wysokości 7200,96 zł.

W dniu 9 grudnia 2010 r. otrzymaliśmy fakturę z dnia 30 listopada 2010 r. na za okres 1 roku (grudzień 2010 r. - listopad 2011 r.) na kwotę netto 2400 zł o treści "1. ABC-5468 VGK Platinum OL abon" (usługa rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych).

Czy zakup należy potraktować jako całość wynikającą z umowy - wartość niematerialną i prawną - oraz amortyzować ze stawką 50%, czy też odnieść się tylko do otrzymanej faktury i potraktować zakup jako koszt uzyskania przychodu rozliczany w czasie od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację