Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik VAT czynny prowadzi działalność produkcyjno - handlową. W ramach działalności gospodarczej wytworzył maszynę . Nabyte do wytworzenia części i materiały zostały zaliczone do wartości początkowej środka trwałego i nie zaliczano ich na bieżąco do kosztów uzyskania przychodów. Po ukończeniu podatnik wyliczył wartość początkową maszyny jako sumę zużytych do wytworzenia części oraz kosztów robocizny pracownika. Pracownik ten w czasie wytwarzania maszyny wykonywał również obowiązki wynikające ze stosunku pracy, a wynagrodzenie jego nie było rozdzielane ale w całości księgowane do kosztów podatkowych.

Czy prawidłowe jest uznanie w kosztach podatkowych amortyzacji wytworzonej maszyny tylko w części obejmujące wartość zużytych części/materiałów czy też należałoby uznać cała amortyzację obejmującą zarówno zużyte materiały jak i koszty robocizny pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?