Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Fundacja, która w statucie została powołana do wspierania działań w zakresie rozwoju kultury, sportu i rekreacji stara się o dotację unijną w zakresie konkursu "wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw".

Czy wydatki za opracowanie wniosku oraz różne opłaty skarbowe należy potraktować jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, które zwiększą dochód?

W tym przypadku wydatków nie można uznać jako przeznaczone na cele statutowe, więc od dochodu w wysokości tych wydatków po pomniejszeniu ewentualnej straty podatkowej z lat ubiegłych w wysokości 50% należy zapłacić podatek dochodowy.

Czy moje stanowisko jest słuszne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?