Jak rozliczyć wydatki na wymianę instalacji gazowej na bardziej wydajną? - OpenLEX

Jak rozliczyć wydatki na wymianę instalacji gazowej na bardziej wydajną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Pawliszyn Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jak rozliczyć nakłady na obce środki trwałe?

Spółka z o.o. od 2010 r. prowadzi działalność w budynku dzierżawionym na podstawie umowy dzierżawy zawartej na 10 lat. Energia cieplna (C.O.) dostarczana jest do budynku z miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Z uwagi na wysokie koszty takiego ogrzewania wypowiedziano umowę ww. przedsiębiorstwu a zawarto nową umowę z przedsiębiorstwem gazowym, przedmiotem której jest przyłączenie do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowego (za zgodą właściciela budynku), co w naszym mniemaniu znacznie obniży koszty ogrzewania budynku. Nadmieniam, że w budynku znajduje się kotłownia, w której zdemontowano we własnym zakresie stary, nieużywany piec węglowy, w miejsce którego zamontowany będzie nowy kocioł gazowy podłączony do instalacji gazowej.

W związku z powyższym przewiduje się następujące wydatki:

- zlecenie ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku,

- projekt instalacji wewnętrznej gazowej (w kotłowni) oraz jej wykonanie,

- zakup kotła gazowego i bojlera na ciepłą wodę,

- podłączenie urządzeń do instalacji gazowej.

Nadmieniam, że nakłady na przyłączenie do sieci gazowej ponosi przedsiębiorstwo gazowe ze środków własnych. Nasza spółka wnosi tylko opłatę za przyłączenie do sieci.

Które wydatki można uznać za remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Które wydatki należy uznać jako nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego i jak amortyzować?

Czy kocioł gazowy i bojler można uznać za odrębny środek trwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?